Zastrzeżenia prawne

Autorzy serwisu zniżek, kuponów i ofert zakupów grupowych GoDealla.pl informują o warunkach korzystania z serwisu oraz zastrzeżeniach prawnych:

 • wszystkie zastrzeżone znaki towarowe i inne znaki usług należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych dla zaprezentowania ofert.
 • prezentowa oferta ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • serwis GoDealla.pl nie świadczy usług sprzedaży ofert ani nie pośredniczy w takich usługach. Aplikacja działa na zasadzie agregatora treści, tzn. w jednym miejscu daje dostęp do ofert pochodzących z różnych źródeł min. Groupon, Gruper, MyDeal, CitySnajper, WartoRazem i innych
 • autorzy/administratorzy GoDealla.pl nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub oprogramowania, wirusami, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, także wówczas gdy powodują one utratę danych na kontach Użytkowników,
  • tymczasową niemożność korzystania z serwisu wynikającą z wprowadzanych zmian lub przerw technicznych,
  • treść i formę prezentowanych ogłoszeń/ofert i zdjęć,
 • przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 • użytkownik korzystający z serwisu (np. subskrybujący e-mail) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail na potrzeby marketingowe serwisu GoDealla.pl
 • administratorem danych osobowych jest firma P.H.T.S. „Merix” z siedzibą w Luboniu przy ul. Armii Poznań 28. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane bezpośrednio przez strony www serwisu, lub przez wniosek w formie pisemnej, kierowany na adres Administratora.
 • użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu w każdym czasie

Podmiot, którego oferta została zamieszczona na serwisie GoDealla.pl, ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia administratorom serwisu przypadków naruszenia jego słusznego interesu, w tym w szczególności przypadku naruszenia jego dóbr osobistych. Administratorzy serwisu podejmą odpowiednie działania w celu ochrony słusznego interesu zainteresowanego.

Wykorzystanie ciasteczek "cookies"

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu internetowego GoDealla, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwery serwisów internetowych na komputerze użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych serwisów internetowych. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisami internetowymi GoDealla a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach serwisów internetowych GoDealla, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych GoDealla z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach wydawanych przez GoDealla serwisów internetowych.